İçme suyu şebekeleri, seçimler sonrası yerel yönetimlerin gündeminde

AA

Küresel iklim değişikliğinin etkilediği Türkiye coğrafyasında, su kaynaklarının tam potansiyeliyle ve daha verimli kullanılması artık bir zorunluluk haline geldi.

Devlet Su İşleri’nin 2023 faaliyet raporuna göre, Türkiye’nin yarı kurak iklimine sahip bölgelerinde, 25 akarsu havzasının ve bu havzalardaki su kaynaklarının ve yaşamın korunması amacıyla sürdürülebilir bir dengeyi sağlamak üzere kapsamlı nehir havza yönetim planları oluşturuldu.

Bu havza yönetim planlarının tamamlanmasıyla birlikte su kaynaklarının ve ilgili toprak kaynaklarının potansiyeli belirlenmiş, su kaynakları kaydedilerek sektörel su ihtiyaçları belirlendi.

Yıllık 110,5 milyar metreküp su potansiyeli var

DSİ’nin Mart 2023’te tamamlanan çalışmaları sonucunda, teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir yerüstü suyu potansiyeli 91,9 milyar metreküp, yer altı suyu potansiyeli ise 18.6 milyar metreküp olarak belirlenirken, toplamda ortalama yıllık 110,5 milyar metreküp suyun teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir olduğu tespit edildi.

Türkiye, su zengini bir ülke değil

Türkiye’nin su potansiyeli, kişi başına yılda 1700 metreküpten fazla olmalıdır ki ülke zengin olarak değerlendirilebilsin. Ancak teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su potansiyeli, kişi başına düşen su miktarını yılda 1294 metreküp seviyesine çekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin su potansiyeli açısından zengin bir ülke olmadığı açıktır ve bu durum suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını daha da önemli kılmaktadır. Su kaynaklarının değerlendirilmesi ve çok amaçlı kullanımı için depolama tesislerinin kurulması gereklidir.

İşletmedeki sulamalarda ve içme suyu temininde su kayıplarının önlenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerinde Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, yerel yönetimlerin 2028 ve 2033 yılı için belirlenen hedeflerine odaklanması gerekmektedir.

Büyükşehir ve il belediyelerinin içme suyu kayıplarını 2028’e kadar yüzde 25’e indirmesi, diğer belediyelerin ise aynı dönemde yüzde 30’a ve 2033’e kadar yüzde 25’e düşürmesi hedeflenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x